Jak přežít v dnešním světě

24.07.2017

Odpověď zní LÁSKA. Pro někoho nepochopitelné, ale je to skutečně tak. Začátek je       u Vás samotných a tomu se říká sebeláska. Je mnoho technik a způsobů jak k tomuto dojít, ale to je téma na jiný článek. Toto je první věc, u které je třeba začít, SEBELÁSKA,  a pak můžete pokračovat dále.

Umění přežít v dnešní společnosti a ponechat si svoji vlastní identitu je pomálu nemožné. Jen díky uvědomění si sebe, všeho okolo nás, má jedinec možnost na přežití. Vážit si sebe, najít sám sebe, svoji hodnotu a hlavně svůj záměr na tomto světě. I tak to není snadné. Jste lákání ke skluzu, který jistě i nastane, jelikož působení okolí i lidí je tak silné, že Vás to nenechá klidnými a necháte se strhnout do situací během okamžiku. Jen silní a vědomí lidé, kteří jsou ukotveni ve svém středu dokáží toto ihned rozpoznat          a zůstat sami sebou za všech okolností. V případě, že se tak nestane, tak se za to neodsuzujte. Chybami se člověk učí a nic není špatně. Berte to jako školu.

Udržet si svůj klid je velice těžké, na každém rohu se Vám každý snaží nahnat do hlavy svoje vzorce, svoje názory a pohledy a často se stává, že je přejímáme a proč? Někdy si nevěříme, nevěříme v sebe a snažíme se jen někam zapadnout. Nejsme ve svém středu a nemáme vlastní sebehodnotu. Bojíme se projevit, bojíme se ukázat kým skutečně jsme, bojíme se říci svůj názor i když ho po nás ostatní vyžadují a tím vším ztrácíme sami sebe. Bohužel toto jsme uměli, když jsme byli dětmi. Na nic jsme si nehráli a byli jsme sami sebou a neřešili jsme co si o nás myslí ostatní.

Často abychom zapadli, přijímáme dokonce i mluvu skupiny, ve které se momentálně nacházíme.

Můj příklad : začala jsem hovořit tak sprostě, že jsem měla 14 dní střevní potíže. Ano je to tak. Solární čakra je spojena i s komunikací. NEBYLA JSEM TO JÁ. V momentu uvědomění, potíže zmizely.

V dnešním světě funguje hodně nenávisti, zloby, závisti...... a co s tím? Jak toto rozpustit ? Odpověď je LÁSKA. Pokud se milujete, tak si přeci nechcete ubližovat a zlobit se. Vyvolávat v sobě stres na úkor svého zdraví pro druhé? To skutečně chcete? Přistupujte s láskou k sobě i k ostatním bytostem a uvidíte jak se svět okolo Vás začne měnit.

Naučte se udržet si vnitřní klid a naučte se NEODSUZOVAT a přistupovat k lidem s láskou a snažit se je pochopit, porozumět jim i když jste v počátku měli chuť je uškrtit. Vy snad víte kdo jsou ? Čím jsi v životě prošli a nejen v tomto, ale i v minulých životech? Nevíte, a proto nesuďte a podívejte se na vše s láskou, odstupem a pochopením. V ten moment se zloba rozpustí. Buďte vnímaví, citliví, otevření a láskyplní k sobě i ostatním. Chraňte sami sebe, to ano. Když budete vnímaví, tak vždy vše ucítíte a budete se chovat, tak jak máte v dané situaci. Hlavně zůstat sami sebou. Pokud víte kým jste, tak nepotřebujete přejímat ničí názory ani pohledy. Jste snad stádo? Ne, jste individuální      a jedinečné bytosti. Nenechte sebou manipulovat. ŽIJTE SVŮJ ŽIVOT!