GDPR

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen "Nařízení").

I. Správce osobních údajů

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona Marie Bradová, firma ÓMIS, Husova 1049, Přeštice 334 01;  IČO: 87588676, Vás tímto v souladu s čl. 12 Nařízení informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II. Klient

"Klient" se pro účely tohoto prohlášení rozumí každá osoba, o které naše studio uchovává osobní údaje.

III. Zpracovávané osobní údaje

Studio ÓMIS zpracovává a uchovává jen osobní údaje klientů, které pro svoji činnost potřebuje            (jméno, příjmení, telefonní číslo, mailovou adresu)                                                                                        nebo údaje, ke kterým získala souhlasy za účelem prezentace (fotografie, videa, zvukové záznamy a sportovní výsledky).

IV. doba po kterou zpracováváme uchováváme osobní údaje

Osobní údaje uchováváme na základě zákona o účetnictví po dobu 10let od poslední úhrady lekce, nebo kurzu. Pokud se klient zaregistruje, ale nenavštíví žádný kurz, ani lekci, smažeme jeho osobní údaje za 2 roky od jeho poslední aktivity (přihlášení do informačního systému).

V. Zásady nakládání s osobními údaji

Všechny osobní údaje, se kterými studio nakládá a které zpracovává, chrání vhodnými a dostupnými prostředky před zneužitím.

Každý zaměstnanec studia při nakládání s osobními údaji respektuje jejich povahu, tedy že jde o součást soukromí člověka.

VI. Práva klientů

  • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
  • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
  • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
  • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
  • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
  • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
  • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.